• (888) 385-4245
 • Contact Us
 • Member Login
 • Get Listed Today
Posted by on 09/19/2019

Varför mentorskap är viktigt för en organisation

Varför mentorskap är viktigt för en organisation

Idag mentorskap har effektivitet och olika fördelar

Mentorskap har blivit allt viktigare i todayâs tid. Det utnyttjas för både personlig och professionell utveckling. Mentorskap bidrar till att utveckla en positiv och konkret förbättring av individerna och att öka kunskapen från mentorn till individen.

När det gäller organisationer och företag blir mentorskap djupt fördelaktigt för medarbetarnas kompetensutveckling. Därför har olika enheter i sina organisatoriska lösningar tillämpat på mentor.

På arbetsplatsen är mentorskap praxis när ledningen märker att det finns anställda som måste öka sin potential att få mer effektiva i och genom sina jobb genom att vara mer produktiv. De anställda som behöver stärka sina färdigheter, arbets beteenden upphör och problem med prestanda produktivitet utbildas under ledning av en mentor.

Företaget delegerar vanligtvis en mentor för antingen en viss avdelning eller för hela organisationen.

Vilka är fördelarna med mentorskap?

Mentorskap sträcker sig brett genom mentor till eleven och organisationen som helhet.

Följande skäl beskriver varför det är viktigt för företag/organisationer att handleda sitt folk:

 • Ytterligare förbättring av deras färdighetsnivå, svårighets analys och strategisk bedömning av
 • Förbättrad arbetstillfredsställelse
 • Uppmuntrar deras yrkesmässiga och personliga utveckling
 • Förbättrar individuell uppskattning och självförtroende
 • Förstår svagare sektioner och omvandlar dem till potentiella framgångar
 • Förbättrar problemanalysen
 • Hjälper till att skapa en hälsosam relation med ledning och chef.
 • Hjälper till att reducera känslan av låg självkänsla och besvikelse.
 • Ger synpunkt att tänka på en bättre arbetsroll och karriär.

Hur en organisation blir gynnat?

En organisation gynnande på följande sätt:-

 • En fördel med att få mer kompetenta och välpresterande medarbetare och därmed bättre service.
 • Bättre personal retention.
 • Mänskliga resurser utnyttjas till fullo.
 • Större möjligheter att uppnå mål och prestation.
 • Successionsplanen planeras och ritas i förväg.
 • Utvecklat kompetens och expertis hos de anställda.
 • Kommunikationen inom arbetsplatsen och organisationen som helhet förbättras.
 • Företagskulturen och etik blir bättre.

Hur Mentoring sessioner funktion?

Prestanda och effekt av mentorskap sessioner till personer som arbetar i en organisation arbetar på följande sätt:-

 • Det finns en samverkande atmosfär på arbetsplatsen där professionell utbildning är produktiv, och anställda är villiga och engagerade i att expandera, förbättra och utveckla sig själva.
 • Ledningen erkänner behoven hos de anställda för professionellt lärande som behöver förvärvas för att höja organisationens specifikationer och måttstockar.
 • Det finns standardtekniker och uppsättningar av stilar för mentorskap program.
 • De utsedda mentorerna har de viktiga personliga och yrkesmässiga egenskaper och erfarenheter som behövs för ett effektivt mentorskap.
 • Dessa yrkesverksamma ger också ständig mentorskap och förbättring som krävs för utvecklingen av de anställda.
 • Medarbetarna förstår också kravet och skyldigheten att uppnå såväl professionell som personlig utveckling.
 • Därför finns det en allround-bedömning av effekten av mentorskap på individer och organisation.

Hur mentorskap gynnar en och alla?

Mentorskap ger viktiga fördelar för organisationen, individerna och mentorerna själva. Således blir genomförandet av mentorskap på arbetsplatsen ett utmärkt bidrag till den övergripande utvecklingen av individen och organisationerna. Av denna anledning är dessa program införlivas som en regelbunden övning i organisationssystemet i nuläget.

Contact This Member

Join our Mailing List to Receive Marketing Tips