• (888) 385-4245
  • Contact Us
  • Member Login
  • Get Listed Today
Posted by on 08/20/2019

Stockholm Leaders behöver mentorprogram för att utveckla ledaregenskaper

Stockholm Leaders behöver mentorprogram för att utveckla ledaregenskaper

Mentorprogram syftar på ett ledar utvecklings förhållande där en mer kunnig eller mer kunnig person hjälper en mindre erfaren eller mindre erfaren person. Mottagaren av mentorskap var traditionellt känd som skyddsling eller lärling. Nuförtiden, termen "Mentee" är att få acceptans och bli populär.

Det finns många betydelser av mentorskap. Primär, mentorskap innebär kommunikation och är relationsbaserad. I en företagsmiljö kan mentorskap ta många former. Den professionella innebörden att största beskriver mentorskap är följande:

Mentorskap är en process för informell överföring av kunskap, socialt kapital samt psykosocialt stöd som erkänns av individen som relevant för arbete, karriär eller yrkesmässig kompetensutveckling; mentorskap innebär informell kommunikation, i allmänhet ansikte mot ansikte och under en längre tid, bland en person som är erkänd för att ha bättre anknytning expertis, kunskap eller erfarenhet och en person som är erkänd att ha mindre.

Företag i Stockholm har börjat se värdet av ett mentorprogram för ledarskapsutbildning, maximera arbetsliv, prestation, engagemang och arbetstillfredsställelse. När mentorskap genomförs effektivt, det finns mätbara förändringar i medarbetarnas prestationer, bevarande, medarbetarnas beslutsamhet att organisationen, kompetens delning, ledarskap tillväxt, och arv organisering.

En mentor är en individ som ger någon annan förmånen av hans/hennes års erfarenhet och utbildning. Denna expertis diskuteras på ett sådant sätt att mentorn bidrar till att utveckla ledaregenskaper och expertis, vilket gynnar ledaren och företagen.

En bra mentor anslutning erkänns av motivationen och förmågan hos båda sidor att ställa frågor, utmana presumtioner, och oense. Det är viktigt att notera att det inte bara finns en metod att mentor. Varje enskild mentor relation är lika unik som de individer som ingår.

Mentorn är mycket mindre benägna att ha en direkt anknytning till ledaren, och i en mentorskap relation, är detta särskilda intervall önskvärt. Mentorskap är sällan en kritisk del av en individualâs jobb roll, utan snarare ett extra element som gynnar mentor med nytänkande samt möjlighet att överföra kunskap och kunskap till en mindre kunnig kollega, peer eller ledare.

Contact This Member